از آشکارسازهای حرارتی خطی می توان در محیط های سخت استفاده کرد. این سیستم دارای ویژگی های سازگاری قوی و عملکرد بالا است. به طور گسترده ای در پروژه های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته است.